Aktuality

Medzinárodný deň starších osôb 4.10. Svetový deň zvierat 4.10- 10.10 Svetový týždeň vesmíru - hry, prednášky 9.10 Svetový deň zraku- prednáška 9.10-15.10 Týždeň Európa proti  rakovine- prevencia, liečba 10.10. Svetový deň duševného zdravia 11.10 Celosvetový deň proti bolesti - Ako žiť  bez bolesti 16.10 Svetový deň chrbtice- prednáška, cvičenia 25.10 Svetový deň cestovín -...