Výročné správy

Dátum Názov Formát Stiahnutie
2018 Výročná správa za rok 2018 PDF Stiahnuť
2019 Výročná správa za rok 2019 PDF Stiahnúť
2020 Výročná Správa za rok 2020 PDF Stiahnúť