Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac Júl 2024

  • 7.7. Deň čokolády – čokoládové dobroty
  • 8.7 Svetový deň alergií- prednáška
  • Spoločné prechádzky v areáli a v obci
  • 10.7 Medzinárodný deň radosti
  • 13.07 Medzinárodný deň hlavolamov- spoločné lúštenie
  •  23.07 Deň stromov- kreatívne práce
  • 30.07 Medzinárodný deň priateľstva
  • Oslava narodenín a menín Pss