Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac Apríl 2024

  • Veľkonočný pondelok
  • 7.4 Svetový deň zdravia- poznávať  základné princípy zdravého životného štýlu
  • 11.4Svetový deň Parkinsonovej choroby
  • Svetový deň umenia – svetoznáme umelecké diela – ktoré poznáme
  • 18.04 Deň narcisov-kreatívna práca
  • 22.4 Deň zeme tvorivý deň
  • 23.04-29.4  Týždeň astronómie
  • Aktualizácia nástenných tabúľ
  • Prechádzky v areáli