Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na Máj 2024

  • Mesiac lásky
  • Stavanie mája
  • Svetový deň hygieny rúk-prednáška
  • Svetový deň smiechu
  • Svetový deň Červeného krížu-prednáška
  • Svetový deň pohybu k zdraviu – prechádzka v areáli a v obci
  • Deň tulipánov- kreatívna práca
  • Medzinárodný deň múzeí
  • Medzinárodný hrací deň- spoločenské hry
  • Oslava narodenín a menín prijímateľov