Blog

Vybavili sme zariadenie novými posteľami

Prostredníctvom verejného obstarávania cez MPSVR sa nám v roku 2019 podarilo pre našich imobilných poberateľov sociálnej služby získať nové polohovateľné postele s vybavením.