Blog

Plán kultúrnych , spoločenských aktivít prijímateľov sociálnych služieb na September 2021

  •  5.9  Medzinárodný deň gramotnosti
  • 11.9  Svetový deň prvej pomoci
  • 21.9 Svetový deň Alzheimerovej  choroby
  • 26.9 Európsky deň  jazykov
  • 26.9 Svetový deň srdca
  • 26.9 Medzinárodný deň nepočujúcich
  • 29.9 Sviatok sv. Michala patróna chorých
  • Aktualizácia   násteniek
  • Skrášlenie priestorov Zps a izieb PSS
  • Výstava z ručných prác PSS