Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnych služieb na mesiac Máj 2021

  • Stavanie Mája
  • Deň matiek- výstava z fotiek prijímateľov
  • Svetový deň hygieny rúk
  • Varenie kotlíkového guláša