Blog

Plán kultúrnych , spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac október 2021

  • 01.10 Medzinárodný deň starších osôb
  • 01.10. Deň úsmevu
  • 10.10 . Svetový deň duševného zdravia (prednáška)
  • 12.10 Svetový deň artritídy (prednáška)
  • 15.10 Deň bielej palice (prednáška)
  • 15.10 Svetový deň umývania rúk (prednáška, cvičenie)
  • 20.10 Svetový  deň osteoporózy
  • 25.10 Svetový deň cestovín (krúžková činnosť)

 

Aktualizácia násteniek

Skrášlenie priestorov Zps

Jesenná výzdoba