Blog

Plán kultúrnych , spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac marec 2022

  • Marec mesiac kníh
  • 8.03. Medzinárodný deň žien
  • 10.03 Svetový deň obličiek- zdravá výživa
  • 21.03-Medzinárodný deň lesov- ochrana prírody
  • 22.03. Svetový deň vody
  • 26.03. Svetový deň epilepsie

 

Aktualizácie nástenných tabúľ

Skrášlenie prostredia Zariadenia

Oslava narodenín a menín Pss