Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac Jún 2021

  • Výstava z výtvarných prác PSS
  • Spoločné prechádzky  v parku  a okolí  zariadenia
  • 21.jún deň kvetov
  • Oslava životných jubileí  PSS