Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac február 2022

  • 4.2.Svetový deň proti rakovine-prednáška , beseda
  • Chystáme sa na fašiangy – príprava fašiangovej výzdoby a výroba masiek
  • Pečenie je nám hrou- príprava nepečených koláčikov
  • 11.2.  svetový deň chorých -viesť  Pss k záujmu o zdravie
  • 20.2.Svetový deň sociálnej spravodlivosti-komunitné posedenie
  • Spoločenské hry
  • 22.02.Medzinárodný deň materského jazyka