Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac December 2021

  • 3. 12   Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
  • 6.12    Sviatok sv. Mikuláša
  • 10.12  Deň ľudských práv
  • 24.12  Štedrý deň
  • 25.12 Prvý sviatok vianočný
  • 26.12  Druhý sviatok vianočný
  • 31.12. Silvester

Aktualizácia nástenných  tabúľ

Adventná  a vianočná výzdoba zariadenie

Zhotovenie výzdob na vianočný stromček