Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac Apríl 2022

  • 7.4 Svetový deň zdravia-poznávať základné princípy zdravého životného štýlu
  • Príprava ozdôb na Veľkú noc-maľovanie vajec
  • 11.4. Svetový deň Parkinsonovej Choroby
  • 14.04 Zelený štvrtok
  • 18.04. Veľkonočný pondelok
  • 22.04. Deň Zeme-kreatívne popoludnie
  • 29.04. Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami

Oslava narodenín a menín PSS

Aktualizácia nástenných  pútačov