Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na Júl 2021

  • 7. júl Deň čokolády
  • 8.júl Svetový deň alergií
  • 13. júl  Medzinárodný deň hlavolamov
  • 25 .júl Deň rodičov
  • 30. Medzinárodný deň priateľstva
  • Oslava životných jubileí prijímateľov
  • Prechádzky  v  parku zariadenia a v dedine