Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na Február 2021

  • Fašiangová  výzdoba priestorov zariadenia
  • Zábavné   popoludnie
  • Výroba a výstava fašiangových masiek
  • Literárne popoludnia
  • Spoločné pozeranie starých filmov-Film múzeum
  • Pečenie    fašiangových fánky