Blog

Plán kultúrnych, spoločenských aktivít pre prijímateľov sociálnych služieb na mesiac máj 2022

 • Mesiac lásky
 • 2.neďela Deň matiek
 • 9.5.2022-16.5.2022 Svetový týždeň rodiny
 • 1.5. Sviatok práce
 • 5.5 Svetový deň hygieny  rúk-prednáška
 • 6.5.Svetový deň smiechu
 • 8.5.Svetový deň Červeného krížu-história červeného krížu
 • 10.5 Svetový deň pohybu k zdraviu
 • 13.5. Deň tulipánov  -výstava obrázok
 • 18.05. Medzinárodný deň múzeí
 • 25.05.Svetový deň sklerózy multiplex-prednáška
 • 28.05. Medzinárodný hrací deň

Oslava menín a narodenín PSS

Aktualizácia nástenných  tabúľ