Blog

Plán kultúrno , spoločenských a športových aktivít pre prijímateľov sociálnej služby na mesiac Apríl 2021

.  Veľkonočné tradície

. Výstava veľkonočných kraslíc -výzdoba

.  Výstava z ručných prác

.  Svetový deň zdravia – týždeň zdravia