Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac September 2023

  • 8.09 Svetový deň fyzikálnej terapie
  • 13.09 Deň pozitívneho myslenie
  • Spoločné prechádzky v areáli zariadenia a  v obci
  • 21.09 Svetový deň Alzheimerovej  choroby
  • 25.09. Svetový deň srdca
  • Oslava menín a narodenín prijímateľov sociálnej služby