Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac Október 2023

  • Mesiac úcty k starším
  • 1.10 Medzinárodný deň starších osôb
  • 4.10-10.10 Svetový týždeň vesmíru-prednáška, kreativné tvorenie
  • 9.10 Svetový deň zraku- prednáška, rozhovor
  • 10.10. Svetový deň duševného zdravia
  • 11.10. Celosvetový deň duševného zdravia
  • 16.10 Svetový deň chrbtice-prednáška
  • 25.10 Svetový deň cestovín
  • Oslava menín a narodenín Pss
  • Aktualizácia nástenných tabúľ a pútačov