Blog

Mesačný plán kultúrnych, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac Október 2022

 • Medzinárodný deň starších osôb
 • 4.10. Svetový deň zvierat
 • 4.10- 10.10 Svetový týždeň vesmíru – hry, prednášky
 • 9.10 Svetový deň zraku- prednáška
 • 9.10-15.10 Týždeň Európa proti  rakovine- prevencia, liečba
 • 10.10. Svetový deň duševného zdravia
 • 11.10 Celosvetový deň proti bolesti – Ako žiť  bez bolesti
 • 16.10 Svetový deň chrbtice- prednáška, cvičenia
 • 25.10 Svetový deň cestovín – kreatívna tvorba
 • 29.10 Svetový deň proti mozgovej mřtvici
 • Oslavy narodeniny a menín PSS
 • Aktualizácia nástenných tabúľ
 • Skrášlenie izieb PSS