Blog

Mesačný plán kultúrných, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac December 2022

  • Zapálenie sviečky na adventnom venci
  • 3.12. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
  • 6.12 Sviatok sv. Mikuláša
  • 10.12. Deň ľudských práv -prednáška
  • 12.12. Mikulášský večierok – zábavné popoludnie
  • Výzdoba zariadenia na advent a vianočné sviatky
  • Zhotovenie ozdôb na advent, vianočné sviatky
  • 24.12. Štedrovečerná  večera
  • Silvestrovské popoludnie
  • Oslava  narodenín a menín PSS