Blog

Mesačný plán kultúrnch, spoločenských aktivít prijímateľov sociálnej služby na mesiac November 2023

  • 1.11  Deň vegánov
  • 2.11 Pamiatka zosnulých
  • 13.11 Deň Guinnesových svetových rekordov
  • 14.11 Deň diabety
  • 26.11 Svetové deň časopisov
  • Zhotovenie ozdôb, kreatívné práce
  • Spoločné prechádzky v areáli zariadenia a v obci