Blog

Medzinárodný deň žien

Žena  je slovo, ktoré skrýva v sebe, krásu

duchaplnosť, lásku i zmyselnosť