Author: Auxilium Plus

01.10 Medzinárodný deň starších osôb 01.10. Deň úsmevu 10.10 . Svetový deň duševného zdravia (prednáška) 12.10 Svetový deň artritídy (prednáška) 15.10 Deň bielej palice (prednáška) 15.10 Svetový deň umývania rúk (prednáška, cvičenie) 20.10 Svetový  deň osteoporózy 25.10 Svetový deň cestovín (krúžková činnosť)   Aktualizácia násteniek Skrášlenie priestorov Zps Jesenná výzdoba...

 5.9  Medzinárodný deň gramotnosti 11.9  Svetový deň prvej pomoci 21.9 Svetový deň Alzheimerovej  choroby 26.9 Európsky deň  jazykov 26.9 Svetový deň srdca 26.9 Medzinárodný deň nepočujúcich 29.9 Sviatok sv. Michala patróna chorých Aktualizácia   násteniek Skrášlenie priestorov Zps a izieb PSS Výstava z ručných prác PSS ...

2.8- 7.8     Medzinárodný týždeň klaunov 2.8              Medzinárodný deň spomienky na holokaust  Rómov - beseda 8.8              Svetový deň mačiek- výtvarné tvorby, výstava z prác 10.8            Záhalčivý deň -Deň lenošenia- relaxačné cvičenia 14.8-20.8  Medzinárodný týždeň jazykov    ...