alt="Zasnežená
Pohľad na domov dôchodcov Auxilium v zime
Park pred budovou domova dôchodcov


Krátko o nás...

Domov sociálnych služieb Auxilium Plus n.o .poskytuje sociálnu službu klientom so zdravotným postihnutím – telesným, duševným a psychickým. V zariadení žijú a sú prijímaní do neho aj klienti s pridruženým zdravotným postihnutím, zmyslovým a telesným.


Celková kapacita zariadenia je 40 klientov. DSS poskytuje klientom celoročnú starostlivosť.

Počasie v obci Číž:


wheather api janci
21 °C

Počet návštev:

   477